Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Ngọc Lan ♀
ngày sanh dd-mm-1956
62 tuổi (64) Bính Thân
cha Đỗ Lạc ♂
(Lang) 89 tuổi (86)
mẹ Trần thị Bốn ♀ ch
thọ 72 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
3. Đỗ Việt Huân ♂ 59 tuổi (60)
4. Đỗ Thiện Chánh ♂ 57 tuổi (58)
5. Đỗ Thiện Hiền ♂ 55 tuổi (56)
6. Đỗ Thiện Khanh ♂ 53 tuổi (54)
7. Đỗ Thiện Khánh ♂ 52 tuổi (53)
8. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀ 49 tuổi (51)
9. Đỗ thị Ngọc Linh ♀ 48 tuổi (49)
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu) 46 tuổi (47)
11. Đỗ Thiện Thạnh ♂ 44 tuổi (46)

chồng 1
Nguyễn Yên ♂
67 tuổi (68) Nhâm Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Huy Hoàng ♂40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Đỗ Quyên ♀38 tuổi (39)
3. Nguyễn Đỗ Phương Anh ♀36 tuổi (37)
4. Nguyễn Phương Thảo ♀34 tuổi (35)
5. Nguyễn Quang Vinh ♂
6. Nguyễn Thành Trung ♂
7. Nguyễn Trọng Hiếu ♂