Gia phả tộc NguyễnĐỗ Thiện Chánh ♂
ngày sanh dd-mm-1962
57 tuổi (58) Nhâm Dần
nơi sanh Mỹ Tho, Tiền Giang
cha Đỗ Lạc ♂
(Lang) 90 tuổi (86)
mẹ Trần thị Bốn ♀ ch
thọ 72 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Ngọc Lan ♀ 62 tuổi (64)
2. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
3. Đỗ Việt Huân ♂ 59 tuổi (60)
5. Đỗ Thiện Hiền ♂ 55 tuổi (56)
6. Đỗ Thiện Khanh ♂ 53 tuổi (54)
7. Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
8. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀ 49 tuổi (51)
9. Đỗ thị Ngọc Linh ♀ 48 tuổi (49)
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu) 46 tuổi (47)
11. Đỗ Thiện Thạnh ♂ 44 tuổi (46)

vợ 1
Nguyễn thị Bích ♀
50 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ thị Ngọc Diễm ♀32 tuổi (34)
2. Đỗ Duy Tâm ♂24 tuổi (26)