Gia phả tộc NguyễnĐỗ Thiện Hiền ♂
ngày sanh dd-mm-1964
55 tuổi (56) Giáp Thìn
cha Đỗ Lạc ♂
(Lang) 90 tuổi (86)
mẹ Trần thị Bốn ♀ ch
thọ 72 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Ngọc Lan ♀ 62 tuổi (64)
2. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
3. Đỗ Việt Huân ♂ 59 tuổi (60)
4. Đỗ Thiện Chánh ♂ 57 tuổi (58)
6. Đỗ Thiện Khanh ♂ 53 tuổi (54)
7. Đỗ Thiện Khánh ♂ ch
8. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀ 49 tuổi (51)
9. Đỗ thị Ngọc Linh ♀ 48 tuổi (49)
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu) 46 tuổi (47)
11. Đỗ Thiện Thạnh ♂ 44 tuổi (46)