Gia phả tộc NguyễnĐỗ Thiện Thạnh ♂
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (46) Giáp Dần
cha Đỗ Lạc ♂
(Lang) 89 tuổi (86)
mẹ Trần thị Bốn ♀ ch
thọ 72 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Ngọc Lan ♀ 62 tuổi (64)
2. Đỗ thị Xuân Hương ♀ ch
3. Đỗ Việt Huân ♂ 59 tuổi (60)
4. Đỗ Thiện Chánh ♂ 57 tuổi (58)
5. Đỗ Thiện Hiền ♂ 55 tuổi (56)
6. Đỗ Thiện Khanh ♂ 53 tuổi (54)
7. Đỗ Thiện Khánh ♂ 52 tuổi (53)
8. Đỗ thị Ngọc Nhi ♀ 49 tuổi (51)
9. Đỗ thị Ngọc Linh ♀ 48 tuổi (49)
10. Đỗ thị Ngọc Hoa (Diệu) 46 tuổi (47)

vợ 1
Trần thị Loan ♀
38 tuổi (39) Tân Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ Thiện Thuận ♂15 tuổi (17)
2. Đỗ Thiện Thuật ♂12 tuổi (14)