Gia phả tộc NguyễnHồ thị Lập ♀ ch
ngày sanh 1954 - 2001
thọ 48 tuổi
ngày giỗ 25-01 AL
nơi chôn cất Việt Nam
cha Hồ Miên ♂ ch
(Lập) thọ 92 tuổi
mẹ Nguyễn thị Quế ♀ ch
(Lập) thọ 76 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Hồ thị Phượng ♀ ch
3. Hồ thị Sáu ♀

chồng 1
Trương Cang ♂

quan hệ
 
con
1. Hồ văn Thân ♂48 tuổi (49)

chồng 2
Thạch Tùng ♂

quan hệ
 
con
2. Hồ thị Thúy Điệp ♀32 tuổi (34)