Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Bích ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1968
51 tuổi (52) Mậu Thân

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Đỗ Thiện Chánh ♂ 57 tuổi (58) Nhâm Dần
quan hệ: cưới

con
1. Đỗ thị Ngọc Diễm ♀33 tuổi (34)
2. Đỗ Duy Tâm ♂25 tuổi (26)