Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Ngọc Diễm ♀
ngày sanh dd-mm-1986
32 tuổi (34) Bính Dần
cha Đỗ Thiện Chánh ♂
57 tuổi (58)
mẹ Nguyễn thị Bích ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ Duy Tâm ♂ 24 tuổi (26)