Gia phả tộc NguyễnĐỗ Duy Tâm ♂
ngày sanh dd-mm-1994
24 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Đỗ Thiện Chánh ♂
57 tuổi (58)
mẹ Nguyễn thị Bích ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ thị Ngọc Diễm ♀ 32 tuổi (34)