Gia phả tộc NguyễnHồ văn Thân ♂
ngày sanh dd-mm-1971
48 tuổi (49) Tân Hợi
nơi sanh Việt Nam
cha Trương Cang ♂
mẹ Hồ thị Lập ♀ ch
thọ 48 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

vợ 1
Võ thị Thanh Tình ♀
42 tuổi (44) Bính Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ Ngọc Tuyền Vy ♀13 tuổi (15)