Gia phả tộc NguyễnHồ Ngọc Tuyền Vy ♀
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
cha Hồ văn Thân ♂
48 tuổi (49)
mẹ Võ thị Thanh Tình ♀
42 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên