Gia phả tộc NguyễnNguyễn Thảo Anh ♀
tên gọi (Kitty)
ngày sanh dd-mm-2012
6 tuổi (8) Nhâm Thìn
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Nguyễn Ngọc Thảo ♂
45 tuổi (46)
mẹ Trần thị Thanh Bình ♀
42 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Hùng Anh (Noel) 13 tuổi (15)