Gia phả tộc NguyễnHồ thị Phượng ♀ ch
ngày sanh không rõ
ngày giỗ không rõ
cha Hồ Miên ♂ ch
(Lập) thọ 92 tuổi
mẹ Nguyễn thị Quế ♀ ch
(Lập) thọ 76 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ thị Lập ♀ ch thọ 48 tuổi
3. Hồ thị Sáu ♀