Gia phả tộc NguyễnVõ thị Quyễn ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1945
74 tuổi (75) Ất Dậu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Phương
mẹ Nguyễn thị Vĩnh

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76) Giáp Thân
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn văn Chấn ♂ chthọ 5 tuổi
2. Nguyễn thị Kim Hưng ♀50 tuổi (52)
3. Nguyễn Phillip (Phước)50 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂48 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂43 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀36 tuổi (37)