Gia phả tộc NguyễnTrương thị Liên ♀
tên gọi (Lin)
ngày sanh dd-mm-1949
70 tuổi (71) Kỷ Sửu
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Trương Thạnh ♂ ch
mẹ Nguyễn thị Dầu ♀ ch
(Lin)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên

chồng 1
Trần Hoà ♂
75 tuổi (76) Giáp Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Trần thị Ngọc Bích (bé chị)48 tuổi (49)
2. Trần thị Hoàng Bích (bé em)44 tuổi (45)
3. Trần Đình Tỵ ♂41 tuổi (42)