Gia phả tộc NguyễnTrần Hoà ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1944
75 tuổi (76) Giáp Thân
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Trương thị Liên (Lin) 70 tuổi (71) Kỷ Sửu
quan hệ: cưới

con
1. Trần thị Ngọc Bích (bé chị)48 tuổi (49)
2. Trần thị Hoàng Bích (bé em)44 tuổi (45)
3. Trần Đình Tỵ ♂41 tuổi (42)