Gia phả tộc NguyễnTrần thị Ngọc Bích ♀
tên gọi (bé chị)
ngày sanh dd-mm-1971
48 tuổi (49) Tân Hợi
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Trần Hoà ♂
75 tuổi (76)
mẹ Trương thị Liên ♀
(Lin) 70 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần thị Hoàng Bích (bé em) 44 tuổi (45)
3. Trần Đình Tỵ ♂ 41 tuổi (42)