Gia phả tộc NguyễnTrần thị Hoàng Bích ♀
tên gọi (bé em)
ngày sanh dd-mm-1975
44 tuổi (45) Ất Mẹo
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Trần Hoà ♂
75 tuổi (76)
mẹ Trương thị Liên ♀
(Lin) 70 tuổi (71)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Trần thị Ngọc Bích (bé chị) 48 tuổi (49)
3. Trần Đình Tỵ ♂ 41 tuổi (42)