Gia phả tộc NguyễnLê thị Hiệp ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1965
54 tuổi (56) Giáp Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Ngọc Đại ♂ 54 tuổi (56) Giáp Thìn
quan hệ: sống chung

con
1. Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂33 tuổi (34)
3. Nguyễn Ngọc Minh ♂30 tuổi (32)
4. Nguyễn thị Ngọc Lài ♀27 tuổi (28)
5. Nguyễn Ngọc Châu ♂ chthọ 4 tuổi