Gia phả tộc NguyễnHồ Gia Phúc ♂
ngày sanh dd-mm-2011
8 tuổi (9) Tân Mẹo
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Như Quang ♂
39 tuổi (41)
mẹ Nguyễn Thị Hảo ♀
36 tuổi (38)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Hồ Hoàng Gia ♂ 1 tuổi (3)