Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trương Anh Tuấn ♂
ngày sanh dd-mm-2012
6 tuổi (8) Nhâm Thìn
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn Văn Hạnh ♂
42 tuổi (44)
mẹ Trương thị Diễm Huyền ♀
37 tuổi (39)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên