Gia phả tộc NguyễnLê Út ♂
tên gọi (Đức Tân)
ngày sanh dd-mm-1968
51 tuổi (49) Tân Hợi
cha Lê Điềm ♂ ch
(Sửu) thọ 88 tuổi
mẹ Đỗ thị Diệp ♀ ch
(Điềm) thọ 62 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Điềm ♂ ch
2. Lê Tịnh ♂ ch
3. Lê văn Vàng (Hùng) ch thọ 20 tuổi
5. Lê Anh Hải (6 Mốc) ch thọ 56 tuổi
6. Lê thị Xì ♀ 58 tuổi (59)
7. Lê thị Oanh ♀ 55 tuổi (57)
8. Lê Xanh (Đức Thắng) 52 tuổi (55)
9. Lê thị Chanh ♀ ch thọ 5 tuổi
11. Lê Tấn Bống ♂ 46 tuổi (47)

vợ 1
Nguyễn thị Hường ♀
46 tuổi (48) Nhâm Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Lê Tấn Tạo ♂25 tuổi (27)
2. Lê văn Nên ♂24 tuổi (25)
3. Lê Thành Tài ♂18 tuổi (19)