Gia phả tộc NguyễnLê Tấn Tạo ♂
ngày sanh dd-mm-1993
25 tuổi (27) Quý Dậu
cha Lê Út ♂
(Đức Tân) 51 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê văn Nên ♂ 24 tuổi (25)
3. Lê Thành Tài ♂ 18 tuổi (19)