Gia phả tộc NguyễnLê văn Nên ♂
ngày sanh dd-mm-1995
24 tuổi (25) Ất Hợi
cha Lê Út ♂
(Đức Tân) 51 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Tấn Tạo ♂ 25 tuổi (27)
3. Lê Thành Tài ♂ 18 tuổi (19)