Gia phả tộc NguyễnLê Thành Tài ♂
ngày sanh dd-mm-2001
18 tuổi (19) Tân Tỵ
cha Lê Út ♂
(Đức Tân) 51 tuổi (49)
mẹ Nguyễn thị Hường ♀
46 tuổi (48)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Tấn Tạo ♂ 25 tuổi (27)
2. Lê văn Nên ♂ 24 tuổi (25)