Gia phả tộc NguyễnLê thị Tuyết Mai ♀
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (29) Tân Mùi
cha Lê Anh Hải ♂ ch
(6 Mốc) thọ 56 tuổi
mẹ Đinh thị Kim Loan ♀
55 tuổi (57)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
5. Lê Thành Nam ♂ 26 tuổi (28)
6. Lê thị Thu Ba ♀ 25 tuổi (26)

anh chị em khác mẹ
1. Lê thị Phương ♀ ch
2. Lê Thành Trung ♂ 37 tuổi (39)
3. Lê thị Trinh ♀ 34 tuổi (37)

chồng 1
Đặng Hữu Phúc ♂
32 tuổi (33) Đinh Mẹo

quan hệ cưới
    không / chưa có con