Gia phả tộc NguyễnLê Thành Nam ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Lê Anh Hải ♂ ch
(6 Mốc) thọ 56 tuổi
mẹ Đinh thị Kim Loan ♀
55 tuổi (57)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Lê thị Tuyết Mai ♀ 28 tuổi (29)
6. Lê thị Thu Ba ♀ 25 tuổi (26)

anh chị em khác mẹ
1. Lê thị Phương ♀ ch
2. Lê Thành Trung ♂ 37 tuổi (39)
3. Lê thị Trinh ♀ 34 tuổi (37)