Gia phả tộc NguyễnLê thị Thu Ba ♀
ngày sanh dd-mm-1994
25 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Lê Anh Hải ♂ ch
(6 Mốc) thọ 56 tuổi
mẹ Đinh thị Kim Loan ♀
55 tuổi (57)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
4. Lê thị Tuyết Mai ♀ 28 tuổi (29)
5. Lê Thành Nam ♂ 26 tuổi (28)

anh chị em khác mẹ
1. Lê thị Phương ♀ ch
2. Lê Thành Trung ♂ 37 tuổi (39)
3. Lê thị Trinh ♀ 34 tuổi (37)

chồng 1
Hồ Duy Khánh ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con