Gia phả tộc NguyễnLê Tấn Tiến ♂
ngày sanh dd-mm-1990
28 tuổi (30) Canh Ngọ
cha Lê Xanh ♂
(Đức Thắng) 52 tuổi (55)
mẹ Huỳnh thị Bích Phương ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Tấn Phát ♂ 25 tuổi (27)
3. Lê thị Tấn Tài ♀ 20 tuổi (22)
4. Lê thị Mỹ Lộc ♀ 14 tuổi (15)