Gia phả tộc NguyễnHồ Thơ ♂ ch
tên gọi (Cư)
ngày sanh 1929 - 2012
thọ 84 tuổi
ngày giỗ 05-07 AL
nơi chôn cất Đạm Thủy Nam, Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Hồ Tít ♂ ch
(Trân) thọ 76 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thường ♀ ch
(Trân) thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Trân ♂ ch
5. Hồ thị Tuồng (Kim) ch thọ 81 tuổi
6. Hồ Thế ♂ ch thọ 36 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀ 71 tuổi (72)

vợ 1
Phạm thị Muốn ♀ ch

quan hệ cưới
 
con
1. Hồ Cư (Trú) ch
3. Hồ thị Ngụ ♀
5. Hồ thị Thị ♀59 tuổi (59)
6. Hồ Bộ ♂

vợ 2
Trịnh thị Bốn ♀

quan hệ cưới
 
con
7. Hồ Quang Thắng ♂