Gia phả tộc NguyễnLê thị Tấn Tài ♀
ngày sanh dd-mm-1999
20 tuổi (22) Mậu Dần
cha Lê Xanh ♂
(Đức Thắng) 52 tuổi (55)
mẹ Huỳnh thị Bích Phương ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Tấn Tiến ♂ 28 tuổi (30)
2. Lê Tấn Phát ♂ 25 tuổi (27)
4. Lê thị Mỹ Lộc ♀ 14 tuổi (15)