Gia phả tộc NguyễnLê thị Mỹ Lộc ♀
ngày sanh dd-mm-2005
14 tuổi (15) Ất Dậu
cha Lê Xanh ♂
(Đức Thắng) 52 tuổi (55)
mẹ Huỳnh thị Bích Phương ♀
51 tuổi (53)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê Tấn Tiến ♂ 28 tuổi (30)
2. Lê Tấn Phát ♂ 25 tuổi (27)
3. Lê thị Tấn Tài ♀ 20 tuổi (22)