Gia phả tộc NguyễnTrần Khải Hoàn ♂
ngày sanh dd-mm-1985
34 tuổi (35) Ất Sửu
mẹ Lê thị Oanh ♀
55 tuổi (57)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Anh Đào ♀ 29 tuổi (30)
3. Nguyễn Thành Được ♂ 26 tuổi (28)