Gia phả tộc NguyễnĐỗ Thiện Thuận ♂
ngày sanh dd-mm-2004
15 tuổi (17) Quý Mùi
cha Đỗ Thiện Thạnh ♂
44 tuổi (46)
mẹ Trần thị Loan ♀
38 tuổi (39)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ Thiện Thuật ♂ 12 tuổi (14)