Gia phả tộc NguyễnĐỗ Thiện Thuật ♂
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (14) Bính Tuất
cha Đỗ Thiện Thạnh ♂
44 tuổi (46)
mẹ Trần thị Loan ♀
38 tuổi (39)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Thiện Thuận ♂ 15 tuổi (17)