Gia phả tộc NguyễnHoàng Xuân Tiến ♂
ngày sanh dd-mm-1995
24 tuổi (26) Giáp Tuất
cha Hoàng văn Dũng ♂
50 tuổi (52)
mẹ Đỗ thị Ngọc Hoa ♀
(Diệu) 46 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Hoàng Xuân Tú ♂ 18 tuổi (19)