Gia phả tộc NguyễnHoàng Xuân Tú ♂
ngày sanh dd-mm-2001
18 tuổi (19) Tân Tỵ
cha Hoàng văn Dũng ♂
50 tuổi (52)
mẹ Đỗ thị Ngọc Hoa ♀
(Diệu) 46 tuổi (47)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hoàng Xuân Tiến ♂ 24 tuổi (26)