Gia phả tộc NguyễnLê Vinh Thương ♂
ngày sanh dd-mm-1961
58 tuổi (59) Tân Sửu
cha Lê Khứu ♂
86 tuổi (87)
mẹ Nguyễn thị Khang ♀
(Thân) 82 tuổi (83)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê thị Mến ♀