Gia phả tộc NguyễnHồ thị Tuồng ♀ ch
tên gọi (Kim)
ngày sanh 1934 - 2014
thọ 81 tuổi
ngày giỗ 26-04 AL
cha Hồ Tít ♂ ch
(Trân) thọ 76 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thường ♀ ch
(Trân) thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Trân ♂ ch
4. Hồ Thơ (Cư) ch thọ 84 tuổi
6. Hồ Thế ♂ ch thọ 36 tuổi
9. Hồ thị Thể ♀ 71 tuổi (72)

chồng: không rõ
con
4. Huỳnh Láng ♂

 

chồng 1
Võ Cựa ♂ ch
thọ 37 tuổi

quan hệ cưới
 
con
2. Võ thị Kim ♀ chthọ 59 tuổi
3. Võ Bốn (Bốn)61 tuổi (62)