Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Hưng ♀
ngày sanh dd-mm-1968
50 tuổi (52) Mậu Thân
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Tiếng Lực ♂
(Phát) 74 tuổi (76)
mẹ Võ thị Quyễn ♀
74 tuổi (75)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn văn Chấn ♂ ch thọ 5 tuổi
3. Nguyễn Phillip (Phước) 49 tuổi (51)
4. Nguyễn văn Hùng ♂ 47 tuổi (49)
5. Nguyễn văn Hữu ♂ 45 tuổi (47)
6. Nguyễn Văn Hạnh ♂ 42 tuổi (44)
7. Nguyễn văn Phú ♂ 37 tuổi (39)
8. Nguyễn thị Kim Cúc ♀ 36 tuổi (37)

chồng 1
Trịnh Tính ♂
53 tuổi (54) Bính Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Trịnh Nguyễn Quỳnh Trang (Vy)16 tuổi (18)