Gia phả tộc NguyễnTrần thị Mậu ♀ ch
tên gọi (Định)
ngày sanh 1929 - 2018
thọ 90 tuổi
ngày giỗ 17-12 AL
cha Trần Xuân ♂ ch
(Mậu)
mẹ Nguyễn thị Cũng ♀ ch
(Mậu)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Trần thị Mầu ♀ ch

chồng 1
Nguyễn Định ♂
91 tuổi (92) Mậu Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Định (Ngọc)67 tuổi (68)
2. Nguyễn Liệu (Bảo)63 tuổi (64)
3. Nguyễn Thư ♂ ch
4. Nguyễn Dư (Hùng)57 tuổi (58)
5. Nguyễn thị Huế ♀53 tuổi (54)
6. Nguyễn Mạnh Cường ♂47 tuổi (48)