Gia phả tộc NguyễnTrương thị Đẹp ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1962
57 tuổi (58) Nhâm Dần

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn văn Trung ♂ 58 tuổi (59) Tân Sửu
quan hệ: cưới

con
2. Nguyễn thị Diễm ♀33 tuổi (34)