Gia phả tộc NguyễnVõ Bốn ♂
tên gọi (Bốn)
ngày sanh dd-mm-1958
61 tuổi (62) Mậu Tuất
cha Võ Cựa ♂ ch
thọ 37 tuổi
mẹ Hồ thị Tuồng ♀ ch
(Kim) thọ 81 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ thị Kim ♀ ch thọ 59 tuổi

vợ 1
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)
55 tuổi (56) Giáp Thìn

quan hệ ly hôn
 
con
1. Võ thị Phường ♀
2. Võ thị Chi ♀
3. Võ Tấn Phát ♂
4. Võ thị Tuyển ♀