Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Nhi ♀
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (30) Canh Ngọ
cha Nguyễn Lắm ♂
56 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Tám ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Luân ♂ 26 tuổi (28)