Gia phả tộc NguyễnNguyễn Luân ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Nguyễn Lắm ♂
56 tuổi (57)
mẹ Phạm thị Tám ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Nhi ♀ 28 tuổi (30)

vợ 1
Phùng thị Lệ Nguyện ♀
27 tuổi (2020)

quan hệ cưới
    không / chưa có con