Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Lê Minh Đức ♂
ngày sanh dd-mm-2013
6 tuổi (7) Quý Tỵ
cha Huỳnh Minh Cường ♂
48 tuổi (50)
mẹ Lê thị Bích Ngà ♀
44 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh Lê Bích Nguyệt ♀ 17 tuổi (19)