Gia phả tộc NguyễnĐặng thị Thái ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1952
67 tuổi (68) Nhâm Thìn

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Trần văn Miên (3 Phấn) 68 tuổi (68) Nhâm Thìn
quan hệ: cưới

con
1. Trần thị Hiền ♀
2. Trần thị Duyên ♀
3. Trần văn Vương ♂
4. Trần văn Đức ♂
5. Trần văn Trí ♂