Gia phả tộc NguyễnHồ thị Thể ♀
ngày sanh dd-mm-1948
71 tuổi (72) Mậu Tý
cha Hồ Tít ♂ ch
(Trân) thọ 76 tuổi
mẹ Nguyễn thị Thường ♀ ch
(Trân) thọ 87 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Hồ Trân ♂ ch
4. Hồ Thơ (Cư) ch thọ 84 tuổi
5. Hồ thị Tuồng (Kim) ch thọ 81 tuổi
6. Hồ Thế ♂ ch thọ 36 tuổi

chồng 1
Võ Nguỳ ♂
75 tuổi (76) Giáp Thân

quan hệ cưới
 
con
2. Võ văn Lực ♂47 tuổi (49)
3. Võ thị Phụng ♀45 tuổi (46)
4. Võ Hồng Cường ♂42 tuổi (43)
5. Võ văn Qua ♂36 tuổi (38)