Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Huế ♀
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
cha Nguyễn Định ♂
91 tuổi (92)
mẹ Trần thị Mậu ♀ ch
(Định) thọ 90 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Định (Ngọc) 67 tuổi (68)
2. Nguyễn Liệu (Bảo) 63 tuổi (64)
3. Nguyễn Thư ♂ ch
4. Nguyễn Dư (Hùng) 57 tuổi (58)
6. Nguyễn Mạnh Cường ♂ 47 tuổi (48)