Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Bảo Trinh ♀
ngày sanh dd-mm-2011
7 tuổi (9) Tân Mẹo
cha Lê văn Cảnh ♂
38 tuổi (40)
mẹ Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀
33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê Minh Khang ♂ 1 tuổi (3)