Gia phả tộc NguyễnHồ thị Búp ♀ ch
ngày sanh 1958 - 2010
thọ 53 tuổi
ngày giỗ 14-10 AL
nơi chôn cất Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Hồ Thế ♂ ch
thọ 36 tuổi
mẹ Nguyễn thị Vàng ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Hồ thị Bê ♀ 59 tuổi (60)
3. Hồ Hoàng (Soại) 56 tuổi (58)
4. Hồ Tích ♂ 54 tuổi (56)
5. Hồ thị Trữ ♀ 52 tuổi (53)
6. Hồ Lời ♂

chồng 1
Nguyễn Hiển ♂
64 tuổi (66) Giáp Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn văn Trường ♂40 tuổi (41)
2. Nguyễn thị Thuý Lê ♀39 tuổi (40)
3. Nguyễn thị Thuý Lựu ♀36 tuổi (37)
4. Nguyễn thị Luyến ♀34 tuổi (35)